Fagbrev som praksiskandidat.

Skolert gjennomfører fagkurs til de som ønsker å ta fagbrev som praksiskandidat. Vi har erfaring med fagkurs innen renholdsoperatørfaget, helsefagarbeider, servitør, kokk, tømrerfaget og salg og service. Vi har flere lærere med lang arbeidserfaring innen sitt fagfelt, og har fokus på å tilrettelegge opplæringen til hver enkelt deltaker, og knytte praktiske arbeidsoppgaver opp imot teori.

Fagbrev som renholder.

Skolert AS kan nå søke om midler til å gjennomføre kurs i renholdsoperatørfaget. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har nå lyst ut midler gjennom ordningen Kompetansepluss fagopplæring.

Kurset er ment som et tilbud for de ansatte som ønsker å ta fagbrev på eget initiativ, og vil være et godt hjelpemiddel for å nå dette målet. Kurset vil ha en varighet på 130 timer.

Kurset skal styrke deltakernes grunnlag for å kunne ta fagbrev som praksiskandidat, og opplæringen vil kombinere fagopplæring med grunnleggende ferdigheter/norsk.

Kurset vil være gratis for deltakere.

Har du ansatte som ønsker å delta? Eller ønsker du å delta selv?

Fyll ut kontaktskjema for mer informasjon.

Å ta fagbrev som praksiskandidat innebærer følgende løp:

5 års relevant praksis

Relevant arbeidserfaring og utdanning teller på antall års praksis. Det er fylkekommunen som godkjenner praksisen.

Teorieksamen

Praksiskandidater må før oppmelding til praktisk prøve, gjennomføre og bestå en tverrfaglig teorieksamen tilknyttet sitt fag.

Fagprøven

Etter avlagt teorieksamen og godkjent praksis kan deltageren melde seg opp til fagprøven.

Våre kurs skal styrke deltakernes grunnlag for å kunne ta fagbrev som praksiskandidat, og opplæringen vil kombinere fagopplæring med opplæring i grunnleggende ferdigheter knyttet til læreplanen. Kursene gjennomføres som klasseromsundervisning og nettundervisning. Individuell oppfølging av deltakerne vil bli vektlagt.