Ønsker du å ta fagbrev mens du er i jobb?

Fagbrev som praksiskandidat

Fagbrev som praksiskandidat

Ønsker du å ta fagbrev mens du er i jobb?

Vi i Skolert har gjennomført mange fagkurs, og starter nye kurs fortløpende.

Vi gjennomfører kurs i:

  • Renholdsoperatørfaget
  • Tømrerfaget
  • Barne og ungdomsarbeider
  • Helsefag
  • Salgsfaget
  • Servitørfaget
  • Kokkefaget

Vi har flere lærere med lang arbeidserfaring innen sitt fagfelt, og har fokus på å tilrettelegge opplæringen til hver enkelt deltaker, og knytte praktiske arbeidsoppgaver opp i mot teori. 

Er du interessert i å høre mer om hva som skal til, ta kontakt med oss.

Å ta fagbrev som praksiskandidat innebærer følgende løp:

5 års relevant praksis

Relevant arbeidserfaring og utdanning teller på antall års praksis. Det er fylkekommunen som godkjenner praksisen.

Teorieksamen

Praksiskandidater må før oppmelding til praktisk prøve, gjennomføre og bestå en tverrfaglig teorieksamen tilknyttet sitt fag.

Fagprøven

Etter avlagt teorieksamen og godkjent praksis kan deltageren melde seg opp til fagprøven.

Våre kurs skal styrke deltakernes grunnlag for å kunne ta fagbrev som praksiskandidat, og opplæringen vil kombinere fagopplæring med opplæring i grunnleggende ferdigheter knyttet til læreplanen. Kursene gjennomføres som klasseromsundervisning og nettundervisning. Individuell oppfølging av deltakerne vil bli vektlagt.