Fagkurs på Røros i renholdsoperatørfaget

Påmelding er stengt.

Pris pr deltaker: 19.990,-
I tillegg til deltakeravgiften trenger du lærebøker, skrivesaker og egen datamaskin.

Kurset blir gjennomført som et kombinert kurs med 1 helgesamling hver mnd i klasserom på Røros, og i tillegg 2 kvelder hver mnd med nettundervisning.

Det vil bli vektlagt mye veiledning fram mot eksamen.

Lærebøker som benyttes på kurset er:
Renhold – grunnmoduler – Av Else Liv Hagesæther
Renhold – fagbrevmoduler – Av Else Liv Hagesæther

Kurset er på totalt 100 timer, og vil være ferdig til eksamen før jul.

Kurset er ment som et tilbud til deg som ønsker å ta fagbrev på eget initiativ, og vil være et godt hjelpemiddel for å nå dette målet. 

Fyll ut kontaktskjema for mer informasjon og påmelding.

Påmeldingsskjema:

Meld deg på kurs på Røros:

Oppstart: 20. – 21. mai – Kl 10.00 – 15.00 begge dager.

Kursted: Finnegården Røros, Bergmannsgata 11, 7374 Røros.

Lærer på kurset: Monica Nygård
Monica jobber til vanlig som driftsplanlegger og prosessleder renhold på NTNU, hvor hun har ansvaret for opplæring av 150 renholdere der. Hun har holdt mange kurs i renholdsoperatørfaget både for NTNU, AOF og Skolert tidligere.

Å ta fagbrev som praksiskandidat innebærer følgende løp:

5 års relevant praksis

Relevant arbeidserfaring og utdanning teller på antall års praksis. Det er fylkekommunen som godkjenner praksisen.

Teorieksamen

Praksiskandidater må før oppmelding til praktisk prøve, gjennomføre og bestå en tverrfaglig teorieksamen tilknyttet sitt fag.

Fagprøven

Etter avlagt teorieksamen og godkjent praksis kan deltageren melde seg opp til fagprøven.

Våre kurs skal styrke deltakernes grunnlag for å kunne ta fagbrev som praksiskandidat, og opplæringen vil kombinere fagopplæring med opplæring i grunnleggende ferdigheter knyttet til læreplanen. Kursene gjennomføres som klasseromsundervisning og nettundervisning. Individuell oppfølging av deltakerne vil bli vektlagt.

Fagbrev som praksiskandidat.

Skolert gjennomfører fagkurs til de som ønsker å ta fagbrev som praksiskandidat. Vi har erfaring med fagkurs innen renholdsoperatørfaget, helsefagarbeider, servitør, kokk, tømrerfaget og salg og service. Vi har flere lærere med lang arbeidserfaring innen sitt fagfelt, og har fokus på å tilrettelegge opplæringen til hver enkelt deltaker, og knytte praktiske arbeidsoppgaver opp imot teori.