Utfordringer med språk og ulike kulturer i virksomheten?

Kurs for ledere

Kurs for ledere

Skolert har i mange år jobbet med språkopplæring i bedrifter  med språklig og kulturelt mangfold. Vi kan derfor mye om hva som skal til for å få god kommunikasjon og hvilke utfordringer som kan skyldes mangelfulle språkferdigheter og kulturelle forskjeller på arbeidsplassen.

Godt og tydelig språk er en forutsetning for god ledelse. Gjennom å være tydelig og være tilstede oppnår du bedre tillit, troverdighet og autoritet. Forskning viser at du i tillegg vil nå virksomhetens mål lettere.

Kommunikasjon er et stadig tilbakevendende tema på hvorfor noen lykkes bedre enn andre. 95% av utfordringene til å oppnå et godt samspill mellom mennesker, ligger i evnen til å kommunisere. For å få god kommunikasjonsflyt er det en forutsetning at du kommuniserer tydelig med dine medarbeidere.

Ta kontakt med oss i dag, så skreddersyr vi et kursopplegg som passer din virksomhet.