Vil du mestre det norske språket?

Meld deg på norskkurs

Norskkurs for deg med norsk som andrespråk

Vi i Skolert vet at voksne må oppleve læring som meningsfylt og nyttig, og at voksne ønsker å være aktive deltakere i sin egen undervisning. 

Våre pedagoger er gode relasjonsbyggere og ønsker å skape et godt læringsmiljø. Vi setter realistiske mål for den enkelte deltaker og gir konkrete underveisvurderinger.

Vi tilbyr kurs i norsk på alle nivåer, både til private, bedrifter og andre virksomheter.

Å mestre det norske språket er en verdifull ferdighet som vil hjelpe deg å navigere i  det norske hverdagslivet. Mange jobber i Norge krever norskkunnskaper. Å kunne kommunisere godt på norsk etablerer tillit og åpner dører for nye muligheter i arbeidslivet. 

Våre lærere er høyt kvalifiserte, med videreutdanning i Norsk som andrespråk og Lesing og skriving for voksne. Det betyr at de har solid faglig kompetanse til å undervise voksne med norsk som andrespråk og at de har en grundig forståelse av det norske språket og kan formidle dette på en strukturert og profesjonell måte.