Norskkurs.

Vi i Skolert vet at voksne må oppleve læring som meningsfylt og nyttig, og at voksne ønsker å være aktive deltakere i sin egen undervisning. 

Våre pedagoger er gode relasjonsbyggere og ønsker å skape et godt læringsmiljø. Vi setter realistiske mål for den enkelte deltaker og gir konkrete underveisvurderinger.

Vi tilbyr kurs i norsk på alle nivåer, både til private, bedrifter og andre virksomheter.

Kurs som starter høsten 2023.

Vil du mestre det norske språket?  Meld deg på våre norskkurs!

Å mestre det norske språket er en verdifull ferdighet som vil hjelpe deg å navigere i  det norske hverdagslivet. Mange jobber i Norge krever norskkunnskaper. Å kunne kommunisere godt på norsk etablerer tillit og åpner dører for nye muligheter i arbeidslivet. 

Våre lærere er høyt kvalifiserte, med videreutdanning i Norsk som andrespråk og Lesing og skriving for voksne. Det betyr at de har solid faglig kompetanse til å undervise voksne med norsk som andrespråk og at de har en grundig forståelse av det norske språket og kan formidle dette på en strukturert og profesjonell måte.

Finner du ikke et kurs som passer for deg? Ta kontakt med oss!

A1 nybegynner

Norskkurs A1 - nybegynner

21 timers kurs med lærer: Innføring i det norske språket:
- Grunnleggende grammatikk
- Uttaletrening
- Ordlæring
- Praktisk bruk av norsk i hverdagen
- Capeesh språklæringsapp

Ta kontakt for å melde interesse

Påmelding

Norskkurs A2 - For polske deltakere

For deg med polsk som morsmål

21 timer kurs med lærer som snakker polsk:
- Samtaletrening
- Grammatikk
- Uttaletrening
- Ordlæring
- Praktisk bruk av norsk i hverdagen
- Kommunikasjon på norsk

Ta kontakt for å melde interesse

Påmelding