Kompetansepluss

Tilskuddsordning til opplæring i grunnleggende ferdigheter

Søk om penger til opplæring i din bedrift

Skolert AS

Skolert AS har siden 2014 levert kurs i grunnleggende ferdigheter til bedrifter i Midt-Norge. Våre elever gjør stor framgang, og kursene har gjort det lettere for kursdeltakerne å fungere både på jobb og i livet ellers.

Skolert AS er eneste godkjente tilbyder av Kompetansepluss kurs på Røros. Godkjenningen er gitt av Kompetanse Norge.

Digitale ferdigheter

Å ha grunnleggende digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy og tjenester hensiktsmessig, samt å kunne løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

Regning

Å ha grunnleggende regneferdigheter vil si at man forstår og er sikker på egne matematiske vurderinger i ulike sammenhenger. Gode regneferdigheter vil si å løse oppgaver og vurdere hva svaret betyr i reelle situasjoner. Gode regneferdigheter stiller også krav til nøyaktighet.

Lesing og skriving

Å mestre lesing og skriving er en forutsetning for livslang læring og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.

Muntlige ferdigheter

Muntlige ferdigheter omfatter å kunne tale, lytte og kommunisere muntlig på en fleksibel og trygg måte. Det innebærer å bruke språkets alle virkemidler tilpasset ulike situasjoner i jobb samfunnsliv og i opplæring. Muntlige ferdigheter er vesentlige for å lære, å løse praktiske oppgaver, bidra med informasjon og få informasjon på en reflektert og kritisk måte.

Norsk

Våre norskkurs vil ha fokus på å bedre deltakernes lese, skrive og muntlige ferdigheter. Mange arbeidstakere i Norge er arbeidsinnvandrere og har ett stort behov for å lære seg bedre norsk

Samisk

Lorem ipsum dolor sit orot amet, cons ctetur atrd piing elit.​

Hvorfor satse på kurs på arbeidsplassen?

Flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ctetur adiop iscing elit, sed do eiusmod tempor incid didunt ult labore et dolore magna aliqua ryuti dfyo jfko desr.

Færre feil og mindre svinn

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ctetur adiop iscing elit, sed do eiusmod tempor incid didunt ult labore et dolore magna aliqua ryuti dfyo jfko desr.

Bedre rapportering

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ctetur adiop iscing elit, sed do eiusmod tempor incid didunt ult labore et dolore magna aliqua ryuti dfyo jfko desr.

Bedre forståelse av instrukser og rutiner

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ctetur adiop iscing elit, sed do eiusmod tempor incid didunt ult labore et dolore magna aliqua ryuti dfyo jfko desr.

Mer selvgående og motiverte ansatte

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ctetur adiop iscing elit, sed do eiusmod tempor incid didunt ult labore et dolore magna aliqua ryuti dfyo jfko desr.

Smidigere drift og bedre kundeservice

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ctetur adiop iscing elit, sed do eiusmod tempor incid didunt ult labore et dolore magna aliqua ryuti dfyo jfko desr.

Spørsmål?

Og noen svar...

Kostnaden til det pedagogiske opplegget ved kursene er dekt av Kompetanse Norge. Virksomhetene skal ha en egenandel, som kan bestå av kursrom, lønn til deltakere eller undervisningsmatriell.

Det er gratis å delta på Kompetansepluss kurs for deltakerne.

Nei. Det bevilges ca 200 milioner hvert år til gjennomføring av Kompetansepluss kurs. Man må søke om midler til sitt prosjekt innen søknadsfristen. Vi i Skolert har lang erfaring med slike søknader, og kan fortelle mer om akkurat dere kvalifiserer til kurs.

Et Kompetansepluss kurs skal tilpasses hver enkelt deltaker og virksomhet sitt opplæringsbehov. Vi hjelper til å skreddersyr et opplegg som passer dere best mulig.

Kontakt oss

og vi hjelper deg med å søke om midler til opplæring i din virksomhet