Kurs-i-Trondheim

Kurs i Trondheim – Oppstart 21. november

FULLTEGNET

Første kursdag blir tirsdag 21. november. kl. 18.45, varighet 3 timer per kveld. Totalt 13 kurskvelder.

Norskopplæring tilpasset byggebransjen. Gjennom kurset vil du utvikle en bedre forståelse av grunnleggende norsk, med spesielt fokus på ord og uttrykk som er viktig for byggebransjen.

Våre erfarne lærere vil veilede gjennom praktiske øvelser og bruk av læringsappen Cappesh, som vil hjelpe deg med å forbedre både muntlige og skriftlige ferdigheter.

Kurset er ment for de som jobber i byggebransjen, og trenger å lære seg norsk for å fungere bedre på arbeidsplassen. Hvis du er permittert eller arbeidsledig, kan du også delta på kurset.

Ta kontakt ved spørsmål eller bruk påmeldingskjema for å melde deg på.

Kurset er fulltegnet. Meld deg gjerne på, du blir da satt på venteliste for neste kurs som starter i februar 2024, og blir kontaktet når påmelding til det kurset starter.

Tema på kurset:

Uttaletrening
Fagspråk innen bygg
Kommunikasjon på jobb
Kommunikasjon i hverdagen
Varsling av fravær
Skriving av korte rapporter
Strategier for egen læring
HMS

Påmeldingskjema: